MHDTAB.CZ - MHD v Táboře - Z provozu 2022

Omezení provozu:

Rok 2022

Provoz MHD o Vánocích24.12.2022

Po dobu vánočních prádznin (od 23.12.2022 do 2.1.2023) nebudou v provozu linky 12 a 14.

24.12.2022 - nedělní provoz do 17:30, na trase linek 11 a 13 poté provoz dle speciálního jízdního řádu.

25.12. a 26.12.2022 - nedělní provoz

31. 12. 2022  - provoz na všech linkách ukončen ve 20.00 hod.
Poslední spoj (linka č.11) v 19:50 z Klokot v do S.Ústí II.
Poslední spoj (linka č.11) v 19:50 ze S.Ústí II. do Klokot.

25. 12. 2022 a 1. 1. 2023 - není v provozu linka číslo 10, - nedělní provoz MHD postupně zahájen podle jízdních řádů od 4:20

Provoz 24.12.

(Po trase linek 11 a 13)

Klokoty AN SÚ II  SILON Planá nad Lužnicí
17:30 17:41 17:54 17:55 18:03
18:10 18:21 18:34 18:35 18:43
18:50 19:01 19:14    
19:30 19:41 19:54 19:55 20:03
20:10 20:21 20:34    
20:50 21:01 21:14 21:15 21:23
21:30 21:41 21:54 21:56  
22:10 22:21 22:34 22:35 22:43
22:30 22:41 22:54    

 

 

Planá nad Lužnicí Planá nad Luž., Silon SÚ II AN Klokoty
    17:30* 17:45 17:56
18:05 18:13 18:14 18:27 18:38
18:45 18:53 18:54 19:07 19:18
    19:30 19:43 19:54
20:05 20:13 20:14 20:27 20:38
    20:40 20:53 21:04
21:25 21:33 21:34 21:47 21:58
  22:03 22:05 22:18 22:29
22:45 22:53 22:54 23:07  

* SÚ II Průmyslová

    
Táborský triatlon22.07.2022

Z důvodu konání akce Táborský tritlon dojde v neděli 24.7. k následujícímu omezení provozu MHD:

1. Linky č. 20 a 21 budou v čase od 9,30 do 15,00 hod ze zastávky Autobusové nádraží vedeny po objízdné trase pod Černé mosty a Zavadilskou ulicí do zastávky Stránského, dále do náhradní zastávky v ulici Soví a zpět na trasu do zastávky Čekanice Na Vyhlídce Nebudou obsluhovány zastávky Blanické předměstí a Čekanice V Dolinách. Obdobně i v opačném směru. Ráno poslední autobusy linekč. 20 a 21 pojedou z AN přes most v 9,26 (linka č.20) a v 9,29 midibus (linka č.21)

 

2. Linka č. 30 bude od 9,30 do 18,30 hod ze zastávky Autobusové nádraží vedena po objízdné trase pod Černé mosty do ulice Chýnovská zpět na trasu do zastávky TAPA. Nebudou obsluhovány zastávky Vodňanského, Na Kouřimově a Zavadilská. Obdobně i v opačném směru.

    
Uzavírka mostu v Plané nad Lužnicí18.07.2022

Z důvodu rekonstrukce mostu přes Lužnici v Plané nad Lužnicí a vybudování provizorního mostu dojde od 18.7.2022 do 8.6.2023 k omezení provozu linek 13 a 50.

Linka 50 nebude obsluhovat zasávku Planá nad Lužnicí za mostem. Náhradní zastávka Planá nad Lužnicí náměstí.

Zastávka Planá nad Lužnicí náměstí ve směru do Tábora bude přesunuta následovně. Pro spoje začínající v Plané nad Lužnicí náměstí bude přesunuta za roh do místa výstupní zastávky pro spoje, které zde končí. Pro spoje jedoucí ze zastávky Planá nad Lužnicí Strkov bude posunuta o  cca 100 zpět před křižovatku ulic ČSLA a Nádražní. Pro spoje jedoucí do zastávky Planá nad Lužnicí Strkov(opačný směr) se umístění nemění.

    
Posunutí zastávky na Žižkově náměstí5.06.2022

Z důvodu konání závodů ve sjezdu na horských kolech centrem města bude ve směru na Autobusové nádraží posunuta zastávka Žižkovo náměstí pod Caffe bar Klid. V opačném směru ke změně nedojde.

    
Uzavírka silnice do Dražiček5.06.2022

Od 1.6.2022 do 31.7.2022 nejsou bez náhrady obsluhovány následující zastávky: Slapy Rozcestí, Slapy a Dražičky.

Spoje budou končit a začínat v zastávce Slapy, žel. zast. Nástupní zastávka ve směru na Větrovy bude posunuta přibližně o 50 metrů blíže k železničnímu přejezdu.

    
Uzavírka ulice Čsl. armády19.04.2022

Uzavírka ulice Československé armády je podle DIO (Dopravně inženýrské opatření) rozdělena do 4 etap. Provozu MHD se dotkonu pouze první 3 z nich.

1. etapa a 2. etapa

Předpokládaný termín: 1. etapa od 11.4.2022 do 22.4.2022; 2. etapa od 23.4.2022 do 5.5.2022

Linky 20 a 21 pojedou po objízdné trase podle navrženého DIO.

Autobusy vynechají zastávku Náchodské sídliště, náhradní zastávka Písecké rozcestí.

3. etapa

Předpokládaný termín: 6.5.2022 do 14.5.2022

Linky 10, 11, 13, 14, 16 a 17 pojedou po objízdné trase podle navrženého DIO.

Směr Nemocnice - Křižíkovo náměstí: Zastávka U Reálky bude vynechána bez náhrady.

Směr U reálky - Nemocnice: Nebude obsluhována zastávka Písecké Rozcestí, náhradní zastávkou bude zastávka Náchodské sídliště.

4. etapa - nedotkne se provozu MHD

    
Uzavírka křižovatky pod HZS2.04.2022

Z důvodu výstavby porpojení Chýbnovská-Vožická a s tím souvisejcí uzavírce křižovatky u areálu HZS dojde k úpravě provzu MHD. S platností od 4.4. 7:30 předpoklad do 5.8. do odvolání dojde k následujícím úpravám v provozu linek 30 a 31. 

Linka 30 pojede ze zastávky Chýnovská po objízdné trase. Jako náhradní zastávka bude využita

zastávka linkové dopravy Měšice V průhonu a dále bude pokračovat do zastávky Měšice

V Zástavech, kde se vrátí na původní trasu. Obdobně i v opačném směru.

 

Linka 31 obdobně jako u linky č.30 ze zastávky Chýnovská, náhradní zastávka Měšice V průhonu

a dále bude pokračovat přes kruhovou křižovatku u Motelu Mašát zpět do zastávky Měšice

V Zástavech, která bude konečnou a zároveň výchozí zastávkou pro opačný směr.

 

Bez náhrady nebudou obsluhovány obousměrně zastávky Měšice Požární útvar, Měšice náměstí,

Měšice žel. přejezd a Měšice točna.

Nejbližší zastávky Chýnovská, Měšice V průhonu a Měšice V Zástavech.