MHDTAB.CZ - MHD v Táboře - Z provozu 2010

Omezení provozu:

Rok 2010

další nový autobus19.10.2013
V Táboře jezdí od začátku prosince další nový autobus. Jedná se o nový Sor nbg 12. Jeho spz je 4C7 78-94.
    
Nový autobus19.10.2013
V Táboře se objevil nový autobus. Jedná se o kloubový citelis. Jeho Spz je 4C7 7895.
    
Uzavírka19.10.2013

Od 30.10.2010 od 8:00 do 31.10.2010 nebudou autobusy na linkách 11,13, 16 a 17 obsluhovat zastávky Sídliště nad Lužnicí, Sezimovo Ústí I, náměstí a Sezimovo Ústí I, rozcestí. Jako obvykle bude náhradní zastávka Sídliště nad Lužnicí E55.

    
Další nové reklamy19.10.2013
V rámci voleb se reklama objevila také na Cravtu(2C5 4117) a na Izomatu(TAA 3993), na kterých je reklama na ODS Sezimovo Ústí.
    
Nová reklama19.10.2013
83(4C2 2183) dostal novou reklamu na ODS. Proto byl nově pojmenován ods.
    
oprava autobusu19.10.2013
Dřevo(TAA 32-06) dostalo displej od firmy R&G Mielec. Dále také dostalo novou barvu.
    
Pouť v Sezimově ústí19.10.2013

I letos bylo po dobu konání pouti uzavřeno část Sezimova Ústí. Autobusy na linkách 111316 a 17 nezajížděly do Sezimova Ústí +. Náhradní zastávka byla jako každoročně zastávka Sídliště nad Lužnicí střed.

    
Zavadilská ulice opět uzavřena19.10.2013

Od 13.9. do 24.9. je uzavřena Zavadilská ulice. Autobusy na lince 30 jezdí pod černé mosty. A autobusy na linkách 40 a 41 budou jezdit po mostě přes nádraží. Dále budou pokračovat na zastávky Vodòanského a Na Kouřimově.

    
Dočasná úprava trasy linky 3019.10.2013
Dne 4.9. od 5:00 do 23:00 nebudou z technických dùvodù autobusy na lince 30 zajíždět na zastávky Vodňanského, Na kouřimově a Zavadilská
    
preferenční pruh v Soběslavské ulici19.10.2013
Preferenční pruh v Soběslavské ulici je již postaven.
    
Uzavírka v Sezimově Ústí19.10.2013

Dne 21.8. od 6:00 do 22:00 nebudou z dùvodu uzavírky obsluhovány tyto zastávky: Sídliště nad Lužnicí, Sezimovo Ústí I, náměstí a Sezimovo Ústí I, rozcestí. Jako náhradní zastávka buder sloužit zastávka Sídliště nad Lužnicí E55.

    
Üzavírka v Plané19.10.2013

Dne 19 a 20.8.2010 od 7.00 do 20.00 nebudou z dùvodu uzavírky obsluhovány tyto zastávky: Planá nad Lužnicí, Strkovská a Planá nad Lužnicí, Strkov.

    
částečná uzavírka černých mostů19.10.2013

Z dùvodu částečné uzavírky černých mostù dne 13.8. od 7:00 do 24:00 nebudou autobusy obsluhovat zastávku černé mosty ve směru Autobusové nádraží. Náhradní zastávka bude v ulici Rokycanova.(Týká se linek10,11,13,15,16,17 a 50)

    
uzavírky v Táboře19.10.2013

Letos v létě je v Táboře velké množství uzavírek, které ovlivòují i mhd. Z tohoto dùvodu dochází k spoždění autobusù nebo k přesouvání zastávek(Například posunutí zastávky černé mosty).

    
omezení u Kauflandu19.10.2013

Z dùvodu konání festivalu na letišti čápùv dvùr. Je až do neděle 16.7. svedena doprava do dvou jízdních pruhù. V místě se mohou tvořit kolony. A z dùvodu kolon mùže docházet k opožïování autobusù mhd.

    
letní provoz19.10.2013
Od 1.7.2010 do 31.8.2010 platí prázdninové jízdní řády.
    
omezení v Plané nad Lužnicí19.10.2013
Od 1.7.2010 od 7:00 do 14.7.2010 nebudou z dùvodu uzavírky obsluhovány zastávky Planá nad Lužnicí, Strkovská a Planá nad Lužnicí Strkov
    
Zastávka Maredův vrch opět zpátky19.10.2013
Zastávka Maredùv vrch byla přesunuta na své pùvodní místo. Nyní tak opět staví u křižovatky ulic Husova a Komenského.
    
posunutí zastávky Křižíkovo náměstí19.10.2013
Z dùvodu rekonstrukce kanalizace je až do 31.7.2010 přesunuta zastávka Křižíkovo Náměstí o kus blíže k zastávce poliklinika.
    
uzavírka v Sezimově Ústí19.10.2013

Z dùvodu uzavírky nebudou autobusy ve dnech 19.6 a 20.6 obsluhovat zastávky Sezimovo Ústí II 9.května, Sezimovo Ústí II Svépomoc a Sezimovo Ústí II Prùmyslová. Jako náhradní zastávka bude sloužit Sezimovo Ústí II Kovosvit.

    
autobusy k stopshopu19.10.2013
Nově zajíždí některé autobusy linky 50 k nákupnímu centru STOP SHOP.
    
nefunkční informační tabule19.10.2013
Dnes 11.6.2010 nefungují na autobusovém nádraží informační tabule.
    
havárie vodovodu19.10.2013
Včera 11.6.2010 došlo k havárii vodovodu na Budějovické ulici. Doprava byla vedena jedním jízdním pruhem a na místě se tvořily kolony. Z tohoto dùvodu také docházelo k spožďování spojù mhd.
    
změna trasy linky 1619.10.2013
Nově nyní autobusy linky 16, které v Sezimově Ústí končí na zastávce prùmyslová, nezajíždí na zastávku Kovosvit.
    
Linka 30 opět přes most19.10.2013

Včera 8.6.2010 byla otevřena Zavadilská ulice. Nyní již autobusy linky 30 opět po Zavadilské ulici a přes most přes nádraží, obsluhují tak opět zastávky Na Kouřimově, Vodòanského a Zavadilská. Linky 40 a 41 nyní opět jezdí Zavadilskou ulicí k Vožické ulici.

    
66 opět v prvozu19.10.2013
Ve dnech 26 a 28 května 2010 se v provozu opět objevila bílá karosa b 732 číslo vozu 66. Oba dva dny jezdila místo čsob na lince 31.
    
Dočasné přesunutí zastávky Maredův vrch19.10.2013

Od 24.5. byla z dùvodu uzavírky Komenského ulice dočasně přesunuta zastávka Maredùv Vrch.Autobus nyní nestaví na křižovatce Komenského ulice a Husovy.(Na rohu zš Husova) Nyní autobusy staví v ulici Petra z Ústí.(Ulice naproti vchodu do zš)

    
změna v reklamě19.10.2013
Cng kloubák dostal po svém nedávném sloupání reklamy na eon novou. Nová reklama je na firmu Hochtief.
    
Kolony v okolí autobusového nádraží19.10.2013

Z dùvodu uzavírky Zavadilské ulice dochází k častým kolonám v okolí autobusového nádraží. Nyní totiž auta z Čekanic a Blanického předměstí jezdit po mostě přes nádraží. Všechna tato projedou okolo autobusového nádraží a pokračují ke křižovatce u finančního úřadu. A tato již i tak dost vytížená křižovatka není schopna se vypořádat s takovým množstvím aut. A proto se zde tvoří kolony, které mnohdy vedou až k autobusovému nádraží.

    
Nehoda na Budějovické ulici19.10.2013

Dne 21.4 se před 19 hodinou stala na Budějovické ulici kousek od Křižíkova náměstí dopravní nehoda. Nehoda zablokovala jeden jízdní pruh, a proto byla doprava řízena policií v druhém pruhu. Na místě se zamozřejmě vytvořily kolony, a proto docházelo ke spožïování autobusù.

    
Uzavírka Zavadilské ulice19.10.2013

Dne 15.4.2010 byla uzavřena ulice Zavadilská. Z dùvodu její uzavírky jezdí nyní autobusy linky 30 po své bývalé trase, tedy od autobusového nádraží pokračují ve směru do měšic pod černé mosty a vynechají zastávky Zavadilská, Na Kouřimově a Vodòanského. V opačném směru jedou také pod černé mosty a vynechají uvedené zastávky. Linky 40 a 41 naopak nově po dobu uzavírky přejedou most přes nádraží a zastaví na zastávkách Vodòanského a Na Kouřimově, poté pokračují do Vožické ulice. Jediná zastávka Zavadilská je zcela bez obsluhy.