MHDTAB.CZ - MHD v Táboře - Z provozu 2014

Omezení provozu:

Rok 2014

Provoz MHD o Vánočních svátcích19.12.2014

Po dobu vánočních prázdnin, tj. od 22.12.2014 do 2.1.2015 včetně nebudou v provozu linky číslo 12 a 14 .

Dne 24.12.2014 od 17,30 hod omezena přeprava na trase Klokoty - Sezimovo Ústí II. - Planá nad Lužnicí. Na ostatních linkách přeprava ukončena v 17.30 hod.

Dne 31.12.2014 bude provoz na všech linkách ukončen ve 20.00 hod.  Poslední spoje pojedou ve 20.00 hodin z Klokot do Sezimova Ústí II  a  ze Sezimova Ústí II. do Klokot.

Dne 25.12.2014 a 1.1.2015 není v provozu linka číslo 10.

Dne 25.12.2014 a 1.1.2015 bude nedělní provoz MHD postupně zahájen podle jízdních řádů od 4.20 hodin.

Provoz 24.12. 2014

Klokoty AN SÚ II Silon Planá n. Luž
17:30 17:41 17:54 17:55 18:03
18:10 18:21 18:34 18:35 18:43
18:50 19:01 19:14    
19:30 19:41 19:54 19:55 20:03
20:10 20:21 20:34    
20:50 21:01 21:14 21:15 21:23
21:30 21:41 21:54 21:56  
22:10 22:21 22:34 22:35 22:43
22:30 22:41 22:54    

 

Planá n. L. Silon SÚ II AN Klokoty
    17:30 17:45 17:56
18:05 18:13 18:14 18:27 18:38
18:45 18:53 18.54 19:07 19:18
    19:30 19:43 19:54
20:05 20:13 20:14 20:27 20:38
    20:40 20:53 21:04
21:25 21:33 21:34 21:47 21:58
  22:03 22:05 22:18 22:29
22:45 22:53 22:54 23:07  

 

    
Změny jízdních řádů15.12.2014

Od 14.12. platí nové jízdní řády. K změnám dochází následovně:

Linka č. 11 
Do linky jsou přesunuty spoje z linky č. 16, které  začínají nebo končí na zastávce Sezimovo Ústí II Kovosvit.

Linka č. 16 
Linka nebude nadále obsluhovat zastávku TESCO. V provozu zůstávají spoje, které projíždějí přes Sezimovo Ústí II. V pracovní dny je prodloužen spoj, který přes zastávku Sezimovo Ústí II Průmyslová projíždí ve 21 hod. O víkendech je obdobně prodloužen spoj, který přes zastávku Sezimovo Ústí II Průmyslová projíždí v 17:30 hod. Ostatní spoje, které začínají nebo končí na zastávce Sezimovo Ústí II Kovosvit, jsou přesunuty do linky č. 11.

Linka č. 17 
Spoj  s odjezdem ve 20:30 hod. v pracovní dny z Klokot je posunut na 20:45 hod.

Linka č. 30 
Zvyšuje se počet spojů, které zajíždějí do Radimovic. Jedná se o spoje v 13:10 hod. a ve 20:30 hod. v pracovní dny. V sobotu pak spoje v 7:17 hod. směrem do Tábora a ve 12:39 hod. směrem z Tábora. Zároveň byl proto v sobotu posunut odjezd spoje ze zastávky Autobusové nádraží z 12:25 hod. na 12:20 hod.
Dále je posunut spoj ze zastávky Měšice točna z 7:22 na 7:24 hod., aby byl umožněn přestup ze spoje linky č.30 ze Zárybničné Lhoty. Nově je přidán školní spoj v 7:35 hod. ze zastávky Autobusové nádraží do zastávky Údolní pro odvoz dětí z autobusového nádraží ke školám na Maredově vrchu.
Spoj ze zastávky Měšice točna v pracovní dny, který pokračuje do zastávky Planá nad Lužnicí Silon je uspíšen z 5:19 hod. na 5:15 hod. Důvodem je umožnění přestupu na spoj jedoucí ze Sezimova Ústí do zastávky Planá n. L. Masokombinát točna.

Linky č. 60 a 61
Spoje ve směru Čelkovice a Lužnická ulice budou nově zastavovat před zemědělskou školou na ulici 9. května. Zachována zůstává stávající zastávka před Integrem na náměstí Františka Křižíka.


Jízdní řády ostatních linek MHD zůstávají bez úprav.

Jízdní řády budou na mhdtab zvěřejněny iihned po dokončení nové verze sekce jízdní řády. Do té doby doporučuji web doprvce comettplus.cz

    
Nová reklama5.12.2014

Citelis 10,5 m cng (6C2 3158) dostal reklamu na firmu pk servis.

    
Kulturní akce v centru26.11.2014

Z důvodu konání kulturních akcí v centru města v prosinci dojde v následujích termínech k omezení provozu na linkách 60 a 61.

V pátek 05.12. od 16 do 19 hodin – Čertovské rojení,
V sobotu 13.12. od 07 do 19 hodin – Staročeský vánoční trh
V neděli  21.12.2014 od 15  do 18 hodin – Živý Betlém

V uvedených termínech nebudou obsluhovány zastávky U Střelnice, Žižkovo náměstí a Tržní náměstí. Náhradní zastávka Na parkánech.

    
Nový autobus14.11.2014

Do Tábora dorazil letošní první přírůstek. Jedná se o Solaris Urbino 12 CNG. Poprvé byl nasazen dnes (14.11.) na linku 50 za citybus 2C5 4319.

Oproti svým předchůdcům je navíc vybaven celovozovou klimatizací. Informace o pravidelném nasazení buudou doplněny, co nejdříve do sekce vozidla.

    
Ukončení uzavírky Lužnické ul.11.11.2014

Od neděle 16. listopadu 2014 se linka č. 61 vrací na svou původní trasu a bude opět obsluhovat zastávky Lužnická U Přibíků, Lužnická U Jezu a Lužnická U Mostu. Autobusy budou projíždět úsekem řízeným světelnou signalizací, proto může docházet k odchylkám od jízdního řádu.

    
Ukončení uzavírky Petrohradké ulice6.11.2014

Od pátku 7. listopadu 2014 se linka č. 17 vrací na svou původní trasu a bude opět obsluhovat zastávky Zimní stadion a Petrohradská. Autobusy budou projíždět stavbou, proto může docházet k odchylkám od jízdního řádu.

    
Ukončení provozu linky 1523.10.2014

Dne 31.10.2014 skončí provoz linky 15. Veškré spoje budou převedeny pod linku 10.

Linka 16 zůstává v současném vedení až do změny jízdních řádů. Po změně přestane zajíždět k Tescu.

Důvodem je jednostrané vypovězení smlouvy firmou Tesco stores.. 

    
Nový informační systém22.10.2014

Ikarus 412 TAL 30-39 dostal informační systém R&G Mielec. V Táboře tak jsou v současnosti pouze dvě vozidla se žluzým BUSE.

    
Uzavírka ulice kpt. Jaroše20.10.2014

Ve dnech 1.11. a 2.11. bude probíhat uzavírka křižovatky ulic kpt. Jaroše a Petrohradská. 

Vynechány zastávky Klokoty točna a Klokoty. Náhradní zastávka u točny autobusů - křižovatka ulic Kpt.Sochora (točna MHD) a Tankistů. Zastávka Nemocnice ve směru do Klokot bude obsluhována zastávkou umístěnou v ulici Václava Soumara.

Autobus ze zastávky Písecké rozcestí pojede po ulici Kpt. Jaroše, na kruhovém objezdu odbočí do ulice Václava Soumara, obslouží zastávku Nemocnice a bude pokračovat do ulice Náchodské a Tankistů do konečné náhradní zastávky.

V opačném směru z náhradní výchozí zastávky na ulici Kpt.Sochora odbočí do ulice Tankistů, pokračuje po Náchodské a Václava Soumara na ulici Kpt. Jaroše zpět na trasu do zastávky Nemocnice.

    
Uzavírka na Maredově Vrchu20.10.2014

Z důvodu rekonstrukce žel. přejezdů v u licích Hromádkova Husova dojde k omezení linek 60 a 61.

Dne 22.10 od 8:00 do cca 17:00 :

Nebudou bez náhrady obsluhovány zastávky Husova, Údolní a Lužnická u Přibíků.Nejbližší zastávky Maredův vrch, Autobusové nádraží, případně poliklinika.

Následně od 22.10. cca 17:00 do odvolání:

(Po zprovoznění přejezdu v Hromádkově ul.)

Nebudou obsluhovány zastávky Husova a Údolní. Náhradní zastávka v ulici Hromádkova. Práce budou ukončeny nejdéle 31.10. 

    
Částečné reklamy28.09.2014

Na Solarisech 5C9 5422 a 6C2 3159 se objevila částečná reklama na ODS na zadní části vozu.

    
Pouť v Sezimově Ústí9.09.2014

OD 12.9. 8:00 do 14.9. 24:00 nebudou linky 11,12,13,16 a 17 z důvodu konání pouti obsluhovat zastávky Sídliště nad Lužnicí , Sezimovo Ústí I náměstí a Sezimovo Ústí I rozcestí. Náhradní zastávka Sídliště nad Lužnicí Střed.

    
Úprava jízdních řádů2.09.2014

Od 1.9.2014 je spoj linky 11 ve 22:20 ze Sezimova Ústí posunut na 22:25.

    
Vyřazení autobusu25.08.2014

V průběhu července 2014 byla vyřazena a odprodána Karosa B961 TAL 49-97.

 

    
Autobus bez reklamy10.08.2014

Karosa citybus 12 Fabka přišel o svou reklamu na winkhaus.

    
Uzavírky28.07.2014

Od 1.7.2014 8:00 je zastávka Sezimovo Ústí II 9. května MŠ z důvodu opravy komunikace přemístěna do ulice Nerudova (za papírnictví poprokan).

Od 4.8. 8:00 do odvolání bude uzavřena ulice Petrohradská. Linka 17 nebude obsluhovat zastávky Petrohradská a Zimní stadion. Po dobu uzavírky bude jezdit po trase linky 11.

    
Rekonstrukce zastávky6.07.2014

V Červnu došlo k rekonstrukci zastávek Sídliště Nad Lužnicí Střed v obou směrech.

    
Rekonstrukce v Purkyńově ulici27.06.2014

Od 23.6. probíhá rekonstrukce v Purkyňově ulici. Veškerá doprava je touto ulicí vedena jednosměrně. MHD nevynechává žádnou zastávku, nicméně může docházet ke zpoždění vlivem objížďky. Vzhledem k objížďce lze potkat MHD na neobvyklém místě v Havlíčkově ulici.

    
Prázdninový provoz27.06.2014

Od 30 června do 29. srpna platí prázdninový jízdní řád. Linky 12 a 14 nejsou jako tradičně v provozu. Zejména u linek 10,11,16 a 17 jsou upraveny jízdní řády, úpravy se však mohou dotknout všech linek. V tomto období platí poslední sloupec zastávkových jízdních řádů.

    
Uzavírka přejezdu v Čekanicích16.05.2014

Od 19.5. 8:00 do  30.5. 24:00 bude úplně uzavřen železniční přejezd v Čekanicích.

Linka č. 20 pojede ze zastávky Čekanice rozcestí po objízdné trase do zastávky Stoklasná Lhota a stejně i zpět. NEBUDE obsluhována zastávka Čekanice železniční přejezd. Nejbližší zastávky Čekanice rozcestí a Stoklasná Lhota.

 Dojde k posunu odjezdů ve Stoklasné lhotě. K drobným posunům některých spojů dojde i na zastávkách Košín a Radimovice u Tábora. Na všech dotčených zastávkách bude umístěn jízdní řád aktuální po dobu uzavírky.

    
Iveco daily opět na městské lince7.05.2014

Z důvodu poruchy dvou minibusů, byl dne 5.5. ráno nasazen na linku 60 minibus Iveco Daily. Na linkách MHD je využíván pouze občasně.

    
Uzavírka Lužnické ulice26.03.2014

Na základě Rozhodnutí MěÚ Tábor, odboru dopravy bude úplně uzavřena Lužnická ulice z důvodu výstavby protipovodňových opatření. Úplná uzavírka platí od 1.4.2014 od 8,00 hodin a platí do odvolání. Po dobu úplné uzavírky nebudou obsluhovány zastávky Lužnická U Jezu a Lužnická U Mostu. Náhradní zastávkou, ze které budou vyjíždět spoje linky 61 a ranní spoj linky č.31 (5,14 hod) bude zastávka Čelkovice MŠ. Zastávka Lužnická U Přibíků bude posunuta ve směru ke křižovatce s Údolní ulicí. Zastávka bude linkou 61 obsluhována v omezeném rozsahu.

Mimořádný jízdní řád:

 

Časy odjezdu z náhradní zastávky Lužnická U Přibíků

Pracovní dny           

8,06    10,06  12,06  14,06  16,06  18,06  20,06  22,06

Soboty, Neděle, Svátky

8,06    10,06  14,06  16,06  20,06

 

 

    
Změny jízdních řádů24.02.2014

Od 2.3.2014 dochází k drobným změnám jízdních řádů. A to nálsedovně:

Linka č. 20  – odjezd posledního spoje v 22:35 hod. v pracovní dny (nejede v době letních prázdnin) z Autobusového nádraží do Čekanic bude posunut o 5 minut na čas 22:40 hod. z důvodu umožnění přestupu z linky č. 13 z Klokot.

Linka č. 60  – spoje s odjezdem v 7:00, 8:30 a 13:00  hod. ze zastávky Maredova nepojedou po ulici 9. května ale po Budějovické a budou nově zastavovat na zastávce Poliklinika. Nebudou tak obsluhovat stávající zastávku 9. května. Důvodem je zabezpečení přímého spojení pro obyvatele Maredova vrchu na polikliniku k lékaři bez přestupu u autobusového nádraží.

    
Autobus bez reklamy24.02.2014

Jediný táborský citybus 18 m (2C1 7275) přišel o reklamu na firmu Tercie.

    
Nová reklama28.01.2014

Karosa citelis 18 (6C2 0587) dostala novou reklamu na firmu igy.

    
Zvýšení přirážky k jízdnému6.01.2014

K 1.1. dochází ke zvýšení přirážky k jízdnému z 1000 na 1500 Kč. Více informmací v přepravních podmínkách.