MHDTAB.CZ - MHD v Táboře

Tarif předplatní jízdné od 1.9.2016

Platí současná pásma s oboustranými zastávkami Silon, Nový hřbitov a Čekanice v Dolinách
Časové předplatní jízdenky Pásma
 

A

B

C

AB

BC

 

ABC
15-ti denní občanská síťová 190 Kč 210 Kč 230 Kč
30-ti denní občanská síťová 370 Kč 410 Kč 450 Kč
90-ti denní občanská síťová 980 Kč 1 080 Kč 1 180 Kč
365-ti denní občanská síťová 3 600 Kč 4 000 Kč 4 400 Kč
30-ti denní přenosná firemní - na základě smlouvy x x 550 Kč
365-ti denní síťová do dovršení 12 let x x 20 Kč
15-ti denní žákovská síťová* 95 Kč 105 Kč 115 Kč
30-ti denní žákovská síťová* 180 Kč 200 Kč 220 Kč
90-ti denní žákovská síťová* 470 Kč 520 Kč 570 Kč
365-ti denní žákovská síťová* **** 1 700 Kč 1 800 Kč 1 900Kč
15-ti denní seniorská síťová** 95 Kč 105 Kč 115 Kč
30-ti denní seniorská síťová** 185 Kč 205 Kč 225 Kč
90-ti denní seniorská síťová** 490 Kč 540 Kč 590 Kč
365 denní seniorská síťová** 1 800 Kč 2 000 Kč 2 200 Kč

*) děti od 12 let, žáci a studenti základních, středních a vysokých škol nejvýše do 26 let věku, podle zákona 29/1984 Sb., ve znění příslušných pozdějších právních předpisů
****) 365-denní žákovské je možné zakoupit pouze od 1.8. do 31.10. běžného roku

Bezplatná přeprava

Děti do dovršení 6-ti let, senioři nad 70 let s platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa, kočárek s dítětem, představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak určí zvláštní právní předpis.

Ceny kmenových listů

Ceny kmenových listů, vystavení duplikátu
Kmenový list 20 Kč
Duplikát Kmenového listu 40 Kč
Duplikát Kuponu při ztrátě nebo poškození (1 x za rok) 20 Kč

 

Kompletní tarif MHD Tábor od 1.9.2016 (.pdf)

Informace k jízdnému do 12-ti let (.pdf)

 

Informace přejaty z webu dopravce www.comettplus.cz

Vytvořeno dne: 2018-08-03 / Upraveno dne: 2018-08-03