MHDTAB.CZ - MHD v Táboře

Tarif MHD Tábor od 1.1.2023

K 1.1.2023 došlo k úpravě tarifu MHD. Níže přinášíme aktuální tarif

 

Jednotlivé jízdenky

 

Jednotlivé časové jízdenky platnost jízdenky
všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní 10 20 60 24 7
minut minut minut hodin dní
plnocenná - dospělá osoba a mladiství od 15 let  16 Kč 20 Kč 24 Kč 100 Kč 150 Kč

Zlevněná - občané od 65 do 70 let platí pouze v souběhu s dokladem potvrzujícím věk občana
(platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas)

8 Kč 10 Kč 12 Kč 50 Kč 75 Kč
Zlevněná - děti do 15 let - od 12 let platí v souběhu s platným dokladem podle Přepravních podmínek 8 Kč 10 Kč 12 Kč 50 Kč 75 Kč
zavazadlo nad stanovené rozměry 8 Kč
dětský kočárek bez dítěte, pes (bez schrány)
doplňkový prodej u řidiče     24 Kč platí 60 min. od vytištění/označení

*)všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní

**)platí pouze v souběhu s dokladem potvrzujícím věk občana ​(platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas)

***)   od 12 let platí v souběhu s platným dokladem podle Přepravních podmínek

 

 

SMS jízdenky

SMS jízdenky *  Platnost
Plnocenná ** 24 Kč - platí 60 minut od označení
Zlevněná ** 12 Kč - platí 60 minut od označení

*)SMS jízdenky jsou přestupní

**)použitelnost viz. jednotlivé jízdenky

Jízdenky placené bezkontaktní kartou

Jízdenky placené bezkontaktní kartou* Platnost
  25
minut
60
minut
plnocenná ** 20 Kč 24 Kč
zlevněná ** 10 Kč 12 Kč

*)     Jízdenky placené bezkontaktní kartou jsou přestupní
**použitelnost viz. jednotlivé jízdenky

SEJF jízdenky

SEJF jízdenky * Platnost
SEJF jízdenka platí po obdržení příslušnou dobu 10 20 60 24
minut minut minut hodin
plnocenná  16 Kč 20 Kč 24 Kč 100 Kč
zlevněná  8 Kč 10 Kč 12 Kč 50 Kč

*)SEJF jízdenky jsou přestupní

**)použitelnost viz. jednotlivé jízdenky

Časové předplatní jízdenky

Časové předplatní jízdenky   Pásma  
Platí současná pásma s oboustrannými zastávkami A AB ABC
Silon, Nový hřbitov a Čekanice v Dolinách B BC  
  C    
15-ti denní občanská síťová 220 Kč 240 Kč 260 Kč
30-ti denní občanská síťová 400 Kč 420 Kč 440 Kč
90-ti denní občanská síťová 1 000 Kč 1 150 Kč 1 200 Kč
365-ti denní občanská síťová 3 260 Kč 3 460 Kč 3 760 Kč
365-ti denní síťová do dovršení 12 let 200 Kč
15-ti denní žákovská síťová * 110 Kč 120 Kč 130 Kč
30-ti denní žákovská síťová * 200 Kč 210 Kč 220 Kč
90-ti denní žákovská síťová * 500 Kč 575 Kč 600 Kč
365-ti denní žákovská síťová * **** 1 630 Kč 1 730 Kč 1 880 Kč
15-ti denní seniorská síťová ** 150 Kč 180 Kč 200 Kč
30-ti denní seniorská síťová ** 250 Kč 270 Kč 300 Kč
90-ti denní seniorská síťová ** 500 Kč 550 Kč 600 Kč
365-ti denní seniorská síťová ** 2 000 Kč 2 200 Kč 2 300 Kč

*)děti od 12 let, žáci a studenti základních, středních a vysokých škol nejvýše do 26 let věku, podle zákona 29/1984 Sb., ve znění příslušných pozdějších právních předpisů

**)senioři od 65 let a občané pobírající plný invalidní důchod po prokázání nároku

***)365-denní žákovské je možné zakoupit pouze od 1. 8. do 31. 10. běžného roku

 

Vytvořeno dne: 2023-07-17 / Upraveno dne: 2023-07-17