MHDTAB.CZ - MHD v Táboře

Tarif jízdného od 1.1.2017

Tarif předplatního jízdného platný od 1.1.2017
Časové předplatní jízdenky Pásma
Platí současná pásma s oboustrannými
zastávkami Silon, Nový hřbitov
a Čekanice v Dolinách
A
B
C
AB
BC
ABC
15-ti denní občanská síťová 180 Kč 200 Kč 220 Kč
30-ti denní občanská síťová 350 Kč 390 Kč 430 Kč
90-ti denní občanská síťová 930 Kč 1030 Kč 1130 Kč
365-ti denní občanská síťová 3060 Kč 3400 Kč 3740 Kč
365-ti denní síťová do dovršení 12 let        x        x 20 Kč
15-ti denní žákovská síťová * 90 Kč 100 Kč 110 Kč
30-ti denní žákovská síťová * 170 Kč 190 Kč 210 Kč
90-ti denní žákovská síťová * 440 Kč 490 Kč 540 Kč
365-ti denní žákovská síťová * ** 1440Kč 1530 Kč 1620 Kč
15-ti denní seniorská síťová ** 90 Kč 100 Kč 110 Kč
30-ti denní seniorská síťová ** 175 Kč 195 Kč 215 Kč
90-ti denní seniorská síťová ** 465 Kč 515 Kč 565 Kč
365-ti denní seniorská síťová ** 1530 Kč 1700 Kč 1870 Kč

*)Děti od 12 let, žáci a studenti základních, středních a vysokých škol nejvýše do 26 let věku, podle zákona 29/1984 Sb., ve znění příslušných pozdějších právních předpisů.

**)Senioři od 65 let a občané pobírající plný invalidní důchod po prokázání nároku.

***)365-denní žákovské je možné zakoupit pouze od 1. 8. do 31. 10. běžného roku.

Bezplatná přeprava

Děti do dovršení 6-ti let, senioři nad 70 let s platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, kočárek s dítětem, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa.

Ceny kmenových listů

Kmenový list 20 Kč
Duplikát kmenového listu 40 Kč
Duplikát kuponu (při ztrátě nebo poškození) 1x za rok 20 Kč

 

Vytvořeno dne: 2018-08-03 / Upraveno dne: 2019-02-07