MHDTAB.CZ - MHD v Táboře - Z provozu 2019

Omezení provozu:

Rok 2019

Posun zastávek13.10.2019

Od 14.10. do 31.10. budou zastávky Černé mosty a Sídliště nad Lužnicí v obou směrech posunuty o cca 20 m z důvodu provádění oprav zastávek.

    
Uzavírka ulice Na Parkánech II10.09.2019

Od pondělí 16.9. 8:00 do 29.9. dojde k opětovnému uzavření ulice Na Parkánech z důvodu pokládky nového povrchu ulice. Omezení linek bude stejné jako u předchozí uzavírky. Bližší informace na stránce Uzavírka ulice Na parkánech

    
Pouť v Sezimově Ústí10.09.2019

Z důvodu konání pouti v Sezimově Ústí nebudou linky 11,12,13,16 a 17 od pátku 13.9. 8:00 do neděle 15.9. 24:00 obsluhovat zastávky Sídliště nad Lužnicí, Sezimov Ústí I náměstí a Sezimovo Ústí I rozcestí. Náhradní zastávka Sídliště nad Lužnicí E55.

    
Táborská setkání6.09.2019

Stejně jako v minulých letech i letos dojde kvůli kulturní akci Táborská setkání k úpravě provozu MHD Tábor. Bude se jednat o následující změny:

Linky 60 a 61:

Ve středu 11.9. 15:00 - 20:00 nebudou obsluhovány zastávky U Střelnice Tržní náměstí a Žižkovo náměstí z důvodu konání Běhu starým městem. 

Od pátku 13.9. 15:00 do neděle 15.9. 22:00  nebudou obsluhovány zastávky U Střelnice Tržní náměstí a Žižkovo náměstí

Náhradní zastávka je v obou případech Na parkánech

V průběhu průvodů v pátek 13.9. od 19:15 do 21:30 a v sobotu od 11:30 do 14:00 nebudou obsluhovány zastávky 9. května a Křižíkovo náměstí. Náhradní zastávka Poliklinika.

Linka 30

Pojedou mimořádné spoje následovně:

Směr Větrovy:

z pátka 13.9. na sobotu 14.9. v 0:00 z autobusového nádraží
ze soboty 14.9. na neděli 15.9. v 0:00 z autobusového nádraží

Směr Zárybničná lhota:

prodlouženy poslední spoje linky následovně

V pátek  13.9. ve 13:09 z autobusového nádraží
V sobotu 14.9. ve 23:18 z autobusového nádraží

Všechny linky:

Během odpalování ohňostroje v sobotu 14.9. z ůdvodu uzavírky Jordánské hráze nebudou od 21:00 do 22:00 do odvolání obsluhovány obousměrně zastávky Poliklinika, Křižíkovo náměstí a U Reálky

 

    
Táborský triatlon31.07.2019

Dne 4.8.2019 se bude konat akce Táborský triatlon. V době od 9:00 do odvolání předpoklad nejpozději do 18:00, dojde k omezní provozu MHD Tábor následovně:

linky 20 a 21:

nebudou obsluhovány zastávky Blanické předměstí a Čekanice V Dolinách. Náhradní zastávky Stránského a Soví(dočasná zastávka)

linka 30:

Nebudou obsluhovány zastávky Vodňanského, Na Kouřimově a Zavadilská.Nejbližsí zastávky Tapa a Autobusové nádraží.

linky 60 a 61:

Nebudou obsluhovány zastávky 9.května a Křižíkovo náměstí (ve směru na Žižkovo náměstí). Náhradní zastávka Poliklinika.

    
Uzavírka ulice Kpt. Jaroše16.07.2019

Po dobu opravy silnice III/0912 v Táboře - ulice Kpt. Jaroše dojde v dotčeném úseku k omezení MHD. Oprava omezí provoz linek č. 10, 11, 13, 16 a 17, bude probíhat v termínu 20. 7. až 31. 8. a je rozdělena do jednotlivých etap

 

1. etapa – 20. 7. od 5,00 hodin do 21. 7. do odvolání úplná uzavírka kruhové křižovatky u nemocnice.

Nebude obsluhována zastávka Písecké rozcestí (náhradní zastávka Náchodské sídliště), zastávka Nemocnice a Nemocnice hl. vchod bez náhrady a zastávka Klokoty (linky 11, 13, 16, 17) směr na AN (náhradní zastávka Klokoty pro linku č. 17).

Linky 11, 13, 16 a 17:

Směr do Klokot: autobusy pojedou od křižovatky s ulicí Kpt. Jaroše dál po Čs. armády do náhradní zastávky Náchodské sídliště, dále po ulici Náchodská a Petrohradská do zastávky Klokoty

Směr na AN: ze zastávky Klokoty točna do Petrohradské (náhradní zastávka Klokoty – jako linka 17), dále po Náchodské až na Čs. armády (náhradní zastávka Náchodské sídliště a zpět na trasu).

Linka č. 10 se nedostane k Nemocnici, pojede podobně jako ostatní linky do zastávky Náchodské sídliště a odbočí z Náchodské do ulice Václava Soumara a skončí v zastávce Zimní stadion. Opačně bude vyjíždět ze zastávky Zimní stadion do zastávky Náchodské sídliště a zpět na trasu.

 

2. etapa 22. 7. až 30. 7. – jednosměrná uzavírka od Píseckého rozcestí po okružní křižovatku u nemocnice  

Směr do Klokot: autobusy pojedou od křižovatky s ulicí Kpt. Jaroše dál po Čs. armády do náhradní zastávky Náchodské sídliště, dále po ulici Náchodská a Václava Soumara na kruhovou křižovatku a zpět na trasu do zastávky Nemocnice (linka 10 zastávka Nemocnice hl. vchod).

Směr na AN: bude zabezpečen jednosměrný průjezd uzavřeným úsekem pro všechny. Autobusy pojedou po své trase. Nebude umožněno zajíždět a obsluhovat zastávku Písecké rozcestí. Bude zřízena provizorní zastávka za připojovacím pruhem v ulici Čs. armády.

 

3. etapa 31. 7. až 6. 8. – úplná uzavírka od okružní křižovatky u nemocnice ke křižovatce s ulicí Petrohradská

Autobusy linek 11, 13 a 16 pojedou v obou směrech po objízdné trase. Z kruhové křižovatky do ulice Václava Soumara - náhradní zastávka Nemocnice (stejná jako pro linku 17), dále ulice Náchodská, Petrohradská zpět na Kpt. Jaroše do zastávky Klokoty. Podobně zpět. Zastávka Klokoty bude využívána v ulici Petrohradská (jako pro linku č. 17)

Linky 10 a 17 bez omezení.

 

4. etapa 6. 8. až 11. 8. – uzavřený úsek od ulice Petrohradská po křižovatku Kpt. Jaroše s ulicí Jaroslava Vacka

Směr do Klokot: autobusy pojedou od kruhové křižovatky po Václava Soumara (zastávka Nemocnice linky 17), do Náchodské a dále po ulici Tankistů až do prostoru točny autobusů Klokoty. Zde bude vytvořena výstupní zastávka v prostoru točny autobusů. Nebude obsloužena zastávka Klokoty ve směru Klokoty točna

Směr na AN: bude zabezpečen jednosměrný průjezd uzavřeným úsekem pro všechny. Obslouženy budou všechny zastávky

Linka 10 bez omezení.

 

5. etapa 12. 8 až 31. 8. - MHD neovlivní

    
Prázdninový provoz2.07.2019

Od 1.7. do 30.8. platí jako každý rok prázdninové jízdní řády.

Linky 12 a 14 nejsou v prvozu. U ostatních linek platí pro pracovní dny poslední sloupec jízdních řádů.

    
Omezení v Plané II2.06.2019

Od pondělí 3.6. do pátku 7.6. bude z důvodu pokládky horkovodu zcela uzavřena ulice Strkovská. Dojde k následujícímu omezení provozu MHD:

Po dobu uzavírky nebudou bez náhrady obsluhovány zastávky:
Planá nad Lužnicí náměstí – směr Strkov
Planá nad Lužnicí  Strkovská
Planá nad Lužnicí Strkov
Planá n.L. Okružní bytovky
Planá n.L. Nad Hejtmanem Lipová alej

Všechny spoje linek 13 a 50 jezdící na Strkov budou končit a začínat v zastávce Planá nad Lužnicí náměstí

    
Dočasný přesun zastávky Žižkovo náměstí30.04.2019

Od 3.5. 8:00 do 4.5. 22:00 dojde k přesunu zastávky Žižkovo náměstí následovně:

Ve směru Čelkovice:  u děkanského kostela

Ve směru Autobusové nádraží: U pomníku Jana Žižiky

Provoz bude zachován v režimu pro uzavírku ulice Na Parkánech.

    
Omezení v Plané17.04.2019

S platností od soboty 20.4. do odvolání, předpoklad do 30.4., bude z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Strkovská. Dojde k následujícímu omezení provozu MHD:

Nebudou obsluhovány následující zastávky:

  • Planá nad Lužnicí náměstí – směr Strkov
  • Planá nad Lužnicí  Strkovská
  • Planá nad Lužnicí Strkov
  • Planá n.L. Okružní bytovky
  • Planá n.L. Nad Hejtmanem Lipová alej

Všechny spoje linek 13 a 50, které jezdí na Strkov, budou ukončeny a budou začínat v zastávce Planá nad Lužnicí náměstí.

    
Uzavírka Parkán12.03.2019

!!! Pozor - aktuální k datu přidání - pro aktuální informace sledujte prosím článek uzavírka ulice Na Parkánech 2019 !!!

Z důvodu uzavírky Parkán dojde k následujícím omezením:

Zastávka Poliklinika - od pondělí 18. 3. 2019 od 8:00 hod do odvolání nebude zastávka obsluhována linkou 30, 31 z důvodu uzavírky Parkán. Nejbližší zastávka Autobusové nádraží.

Zastávka Křižíkovo náměstí - od pondělí 18. 3. 2019 od 8:00 hod do odvolání nebude zastávka obsluhována linkou 30, 31 z důvodu uzavírky Parkán. Nejbližší zastávka Autobusové nádraží.

Zastávka Na Parkánech - od pondělí 18. 3. 2019 od 8:00 hod do odvolání nebude zastávka obsluhována z důvodu úplné uzavírky. Náhradní zastávka Lužnická U Mostu. Nejbližší zastávka Autobusové nádraží.

Zastávka Kotnov - od pondělí 18. 3. 2019 od 8:00 hod do odvolání nebude zastávka obsluhována z důvodu úplné uzavírky. Náhradní zastávka Lužnická U Mostu.

Nejbližší zastávky Švehlův most (směr Autobusové nádraží), Bechyňská Pajedla (směr Větrovy).

Zastávka Švehlův most, směr Horky, Větrovy - od pondělí 18. 3. 2019 od 8:00 hod do odvolání nebude zastávka obsluhována z důvodu úplné uzavírky Parkán. Náhradní zastávka Lužnická U Mostu. Nejbližší zastávka Bechyňská Pajedla.


Změna provozu linky č. 30

Od pondělí 18. 3. 2019 od 8:00 hod do odvolání (předpokládaný termín do 31.7.2019) dojde ke změně provozu linky č. 30 z důvodu uzavírky Parkán. Linka č. 30 nebude obsluhovat zastávky Poliklinika, Křižíkovo náměstí a Na Parkánech, Kotmov a Švehlův most (pouze ve směru na Větrovy). Nejbližšší zastávky Autobusové nádraží, Švehlův most (ve směru na AN) a Bechyňská Pajedla (směr Horky - Větrovy). Náhradní zastávka Lužnická U Mostu. 
Trasa směr Větrovy: Ze zastávky Autobusové nádraží dále do zastávky Lužnická U Mostu, Bechyňská Pajedla, Pintovka a dále po trase. 
Trasa směr Měšice: Ze zastávky Švehlův most do zastávky Lužnická U Mostu do zastávky Autobusové nádraží a dále po trase.


Linka č. 31

Spoj č.4 bude veden opačně ze zastávky  Švehlův most (5,14 hod), Lužnická U Mostu (5,15 hod), Lužnická U Jezu (5,16 hod), Lužnická U Přibíků (5,17 hod), Údolní (5,19 hod) do zastávky Autobusové nádraží (5,22 hod). Vynechá zastávky Kotnov, Křižíkovo náměstí, Poliklinika.


Linky č. 60 a 61

Při realizaci 1. části stavby od pondělí 18.3.2019 od 8:00 hod do odvolání bude provoz zachován s následujícím omezením: Nebude obsluhována zastávka U Střelnice směrem Čelkovice, Lužnická U Přibíků. Nejbližší zastávky – U Střelnice (směr na Žižkovo náměstí) a Žižkovo náměstí. Autobusy pojedou ze zastávky Žižkovo náměstí po stanovené objízdné trase přímo do zastávky Kotnov.

Při realizaci  2. části stavby, začátek bude upřesněn, bude provoz linek 60 a 61 zachován v plném rozsahu.


Linka č. 10

Spoj č. 2 směr Sídliště Nad Lužnicí střed neobslouží zastávku Poliklinika a bude po celou dobu uzavírky začínat v zastávce Autobusové nádraží v 5,22 hod


Po dobu uzavírky ulice Na Parkánech může vlivem uzavírky a určené objízdné trasy docházet k opoždění spojů.

    
Změny jízdních řádů25.02.2019

K 3.3.2019 dochází ke změně jízdních řádů MHD. Jedná se o následující změny:

Linka 21 : Ruší se  večerní pár spojů v pracovní dny v 18:34 hod. ze zastávky Košín do Radimovic u Tábora a zpět v 18:41 hod. z Radimovic u Tábora do Košína. Změna je na žádost Radimovic u Tábora. Důvodem je nevyužívání těchto spojů.

Linky 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 30, 31, 60 a 61(Všechny projíždějící zastávkou Poliklinika) – odjezdy všech spojů ze zastávky Tábor, Poliklinika směr autobusové nádraží budou uspíšeny o 1 minutu. Důvodem je úprava jízdní doby mezi zastávkami Tábor, Křižíkovo nám., Tábor, Poliklinika a Tábor, aut. nádraží Časové polohy odjezdů ze zastávek Tábor, Křižíkovo nám. a Tábor, aut. nádraží zůstávají beze změn.

 

    
Nové autobusy25.01.2019

Po dodávce celkem 9 ks Urbanwayů v listopadu a prosinci lonského roku, pokračovaly dodávky nových vozidel.

Na přelomu roku 2018 a 2019 byly nejprve postupně zařazeny do provozu dva autobusy typu Iveco Crossway LE City 12 M NP. Jedná se o částečně nízkopodlažní autobusy. V rámci MHD by měly být provozovány pouze dočasně do dodání dalších nových plně nízkopodlažních vozidel.

V minulých dnech pak byl do provozu nasazen nový minibus typu Dekstra LF 38 CNG. Jedná se o nízkopodlažní minibus, který vychází z v Táboře jezdích minibusů Stratos.