MHDTAB.CZ - MHD v Táboře - Z provozu 2018

Omezení provozu:

Rok 2018

Vyřazený autobus3.11.2018

Iveco Stratos LF 33 4C7 7891 byl v pprůběhu října vyřazen a odvezen na vrakoviště. V provozu tak v současné době zůstavají celkem 4 minibusy, z nich dva shodného typu Iveco Stratos LF 33.

    
Uzavírka v Čelkovicích12.09.2018

Od 17.9.2018 8:00 po dobu uzavírky silnice mezi zastávkami Pintovka a Čelkovice U lázní dojde k omezení provozu MHD.

Nebudou obsluhovány zastávky Čelkovice U lázní a Čelkovice Lázně.

Autobusy linek 30 a 60, které jedou do Čelkovic ve směru na Autobusové nádraží, pojedou ze zastávky pintovka do zastávky Čelkovice MŠ po objízdné trase.

Linka 30 ve směru na Větrovy pojede ze zastávky Čelkovice MŠ po odbjízdné trase do zastávky Pintovka.

    
Pouť v Sezimově Ústí12.09.2018

Z důvodu konání pouti v Sezimově Ústí dojde od pátku 14.9. 8.00 do neděle 16.9. 24:00 k omezení MHD.

Linky 11,12,13,16 a 17 nebudou obsluhovat zastávky Sídliště nad Lužnicí, Sezimovo Ústí I náměstí a Sezimovo Ústí I rozcestí. Náhradní zastávka Sídliště nad Lužnicí E55.

    
Táborská setkání12.09.2018

Z důvodu konání táborských setkání dojde k omezení provozu MHD, zároveň dojde k posílení MHD.

Omezení linek 60 a 61:

  • 14.9.  15:00 - 16.9. 22:00 nebudou obsluhovány zastávky U Střelnice, Tržní náměstí a Žižkovo náměstí, náhradní zastávka Na Parkánech
  • Z důvodu průchodu průvodů 14.9. 19:15 - 21:30 a 15.9. 11:30 - 14:00 nebudou obsluhovány zastávky 9.května a Křižíkovo náměstí, náhradní zastávka Poliklinika

Posílení MHD:

  • Hlavní směr (Klokoty - Sezimovo Ústí): Posílení spojů v době ukončení průvodů a zajištění velkých autobusů v případě posledních spojů
  • linka 30: budou přidány mimořádné spoje.Ve směru z Autobusového nádraží na Větrovy z pátka 14.9 na sobotu 15.9. a ze soboty 15.9. na neděli 16.9. bude přidán spoj s odjezdem v 0:00. Ve směru do Zárybničné lhoty v pátek spoj s odjezdem ve 23:09 a v sobotu spoj s odjezdem ve 23:18 z Autobusového nádraží.
    
Uzavírka Černých mostů7.09.2018

Dne 8.9. od 6:00 do odvolání, předpoklad 22:00 budou uzavřeny černé mosty.

MHD bude vedena po objízdné trase. Zastávka Černé mosty nebude obsluhována. Náhradní zastávka bude umístěna v Rokycanově ulici.

    
Dočasný posun zastávky7.09.2018

Od pondělí 3. 9. 2018 do odvolání se posouvá zastávka Údolní pro „školní spoje„ linek 14, 30 a 40. Náhradní zastávka je posunuta o cca 150 m za křižovatku ulic Údolní a Hromádkova směrem k Černým mostům.

Porovoz linek 60 a 61 je bez omezení.

    
Změny jízdních řádů29.08.2018

Od neděle 2.9.2018 dochází ke změně jízdních řádů a to následovně:

Linka č. 11 – spoj v pracovní dny v 13:35 hod. ze zastávky Tábor, Klokoty, točna bude prodloužen ze zastávky Sezimovo Ústí, Kovosvit až do zastávky Planá n.Luž., Masokombinát točna (14:05 hod.). Spoj v pracovní dny bude vyjíždět nově ve 14:24 hod. ze zastávky Planá n.Luž., Masokombinát točna a od zastávky Sezimovo Ústí, Kovosvit (14:30 hod.) bude pokračovat dále podle původního jízdního řádu směr Tábor, Klokoty, točna. Změna bude provedena na žádost města Planá nad Lužnicí z důvodu přeplňování odpoledních spojů z průmyslové zóny.

Linka č. 13 a 50 – u všech spojů jedoucích do lokality Nad Hejtmanem v Plané nad Lužnicí bude změněno pořadí zastávek. Nejdříve budou spoje zastavovat na zastávce Planá n.Luž., Okružní bytovky, potom na zastávce Planá n.Luž., Nad Hejtmane, Lipová alej.  Důvodem je dokončení stavební úpravy silnice III. třídy č. 13531 ulice Strkovská  v  Plané nad Lužnicí.

Linka č. 30 – spoje v pracovní dny v 06:00 a 16:25 hod., v sobotu v 07:50, 15:45 a 22:35 hod. a v neděli v 15:45  a 22:35 hod.  ze Zárybničné Lhoty budou prodlouženy ze  zastávky Tábor, Větrovy do zastávky Radimovice u Želče.  Ze zastávky Radimovice u Želče zpět pak budou vyjíždět spoje v pracovní dny v 06:32 a 17:07 hod., v sobotu v 08:27, 16:17 a 23:05 hod. a v neděli v 16:17  a 23:05 hod. do zastávky Tábor, Větrovy a dále podle původního jízdního řádu směr Zárybničná Lhota. Změna bude provedena na žádost obce Radimovice u Želče.

    
Táborský triatlon24.07.2018

Stejně jako v předchozích letetch se bude i letos konat táborský triatlon. Při jeho konání dojde k omezení provozu MHD dne 28..7.2018 od 9.00 do odvolání (předpoklad 18.00).

Omezení se dotkne následujících linek:

Linky 20 a 21 : nebudou obsluhovány zastávky Blanické předměstí a Čekanice V Dolinách. Náhradní zastávky Stránského a Soví(dočasná zastávka)

Linka 30: nebudou obsluhovány zastávky Zavadilská, Na Kouřimově a Vodňanského. Nejbližší zastávky Tapa a Autobusové nádraží.

    
Prázdninový provoz17.07.2018

Stejně jako v minulých letech, platí i letos na linkách MHD prázdninový provoz. Letos od 2.7. do 31.8.

Linky 12 a 14 nejsou již tradičně v provozu.

U ostatních linek sledujte v pracovní dny poslední sloupec zastávkových jízdních řádů.

 

    
Omezení linek 20 a 21 - uzavírka silnice pod Košínem23.06.2018

Po dobu uzavírky silnice pod Košínem z důvodu rekonstrukce silničního mostu dojde k úpravě provozu linek 20 a 21. Předpokládaný termín je 4.7.2018 - 30.11.2018.

Spoje linky 21, které z Náchoda pokračují do Košína(6:53 a 17:25) zastaví v zastávce Košín kiosek a budou pokračovat dále do Radimovic u Tábora.

Spoj linky 21, který končil v Košíně ve 13:29 bude ukončen v zastávce Náchod točna. Jako náhrada bude prodloužen spoj linky 20 ze zastávky Stoklasná lhota ve 13.25 do Košína (13:28). Zpět z Košína pojede ve 13.32 do Stoklasné lhoty, dále bude pokraočvat po trase linky 20 dle jízdního řádu.

Spoj linky 21 z Košína (18:34) do Radimovic u Tábora (18.37) a zpět do Košína (18.44) bude zrušen bez náhrady.

Ve dnech školního vyučování (od 3.9.2018) bude spoj linky 20 ze Stoklasné lhoty (6:40) prodloužen do Košína a zpět z Košína(7.02) do Stoklasné lhoty (7:05), dále bude pokračovat podle jízdního řádu.

    
Omezení linek 30 a 31 - uzavírka vlečky23.06.2018

Po dobu uzavírky železniční vlečky od 2. do 8. července dojde k úpravě provozu na linkách 30 a 31.

Nebudou obsluhovány zastávky Vodňanského, Na Kouřimově(nejbližší zastávka Autobusové nádraží), Zavadilská, Tapa (náhradní zastávka Černé mosty) a Chýnovská(nejbližší zastávka Měšice požární útvar).

Z Autobusového nádraží pojedou autobusy po objízdné trase, obslouží náhradní zastávku Černé mosty a budou pokračovat do zastávky Měšice požární útvar, dále budou pokračovat po běžné trase. V opačném směru pojedou ze zastávky Měšice požární útvar do náhradní zastávky Černé mosty a poté na autobusové nádraží, odsud ádle po běžné trase.

    
Omezení linek 60,6123.06.2018

Z důvodu pořádání koncertu nebudou dne 24.6.2018 od 18 do 23 hodin obsluhovány zastávky U Střelnice, Tržní náměstí a Žižkovo náměstí.

    
Omezení v Plané23.06.2018

Po dobu uzavírky Strkovské ulice (od 3.5.2018 8:30 do odvolání) není obsluhována zastávka Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem Lipová alej. Nejbližší zastávka Planá nad Lužnicí, Okružní bytovky.

    
Změny jízdních řádů6.06.2018

S platností od 10.6.2018 dochází k následující změně jízdních řádů:

Linka č. 11 – bude zrušen spoj v pracovní dny v 5:35 hod. ze zastávky ze zastávky Klokoty točna. Důvodem je nízká obsazenost spoje, kterou lze rozložit na spoj předchozí a následující. Odjezd spoje v pracovní dny v 5:18 hod., ze zastávky Sezimovo Ústí I, rozcestí bude na žádost cestujících uspíšen o 3 minuty na čas 5:15 hod., stejně uspíšen bude i navazující spoj v pracovní dny v 5:25 hod, ze zastávky Tábor, Chýnovská na čas 5:22 hod.

    
Výběrové řízení na dopravce MHD6.06.2018

V letošním roce bylo vypsáno výběrové řízení na dopravce MHD Tábor. Jediným uchazečem v tomto řízení byla firma Comett plus s.r.o., tedy stávající dopravce.

V následujících 10 letech tak zůstává provozovatel MHD stejný.

    
Nová reklama2.02.2018

Na konci ledna 2018 obdržel novou reklamu na firmu Silon autobus Irisbus citelis 18 CNG 4C7 7895

Dokumentační foto: