MHDTAB.CZ - MHD v Táboře

SMS a SEJF jízdenky

SMS jízdné:

SMS jízdenky Platnost
Plnocenná 18 Kč - platí 70 minut 
Zlevněná 10 Kč - platí 70 minut

- cestující napíše SMS ve tvaru : COM (pro plné jízdné) nebo COMZ (pro zlevněné jízdné) na telefonní číslo 90206  

- Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou a platnou SMS jízdenkou ve svém mobilním komunikačním zařízení. V případě, že cestující na mobilní komunikační zařízení SMS jízdenku neobdrží, je povinen si pořídit pro přepravu jiný jízdní doklad. V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. Na nedoručenou SMS jízdenku má právo podat reklamaci.

- V případě smazání SMS jízdenky může cestující získat duplikát jízdenky za 3 Kč. Cestující odešle SMS ve tvaru COMA na telefonní číslo 9000603

SEJF jízdenky:

SEJF jízdenky Platnost

platnost jízdenky
od 5 do 23 hod

10
minut

15
minut

25
minut

70
minut

24
hodin

Plnocenná 10 Kč 12 Kč 14 Kč 16 Kč 50 Kč
Zlevněná 5 Kč 6 Kč 7 Kč 8 Kč 25 Kč

- Pro využití platby (nákup jízdenky) z aplikace SEJF musí být uživatel vybaven mobilním telefonem s operačním systémem iOS, nebo Android, mít staženou aplikaci SEJF z příslušného obchodu s aplikacemi (App Store, Google Play) a mít k dispozici připojení k mobilnímu internetu od svého mobilního operátora.

- Mobilní peněženka využívá prostředky uživatele ve formě elektronických peněz. Uživatel si finanční prostředky "dobíjí" do svého SEJF účtu.

- dobíjet lze například převodem z bankovního účtu, pomocí ČSOB, nebo ERA smartbanking,vložením hotovosti na Infocentru COMETT PLUS na autobusovém ná raží na Husovo nám. 2864 v Táboře,...

Přepravní kontrola:

Cestující je povinen k ověření platnosti SMS nebo SEJF jízdenky předložit pověřené osobě mobilní komunikační zařízení, ze kterého byla SMS/SEJF jízdenka zakoupena pro ověření veškerých přijatých dat SMS/SEJF jízdenky, nejen samotný text přijaté SMS/SEJF jízdenky, ale rovněž SMS zprávu o provedené kontrole SMS/SEJF jízdenky a tím umožnit ověření platnosti SMS/SEJF jízdenky. Neumožní-li cestující řádnou kontrolu SMS/SEJF jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

více informací na stránkách dopravce

Vytvořeno dne: 2018-08-03 / Upraveno dne: 2018-08-03