MHDTAB.CZ - MHD v Táboře

Klimatizace v MHD v roce 2019

Stejně jako v minulém roce i letos přinášíme článek s tématikou klimatizace v MHD Tábor. Přinášíme odpovědi na některé otázky a přehled klimatizovaných vozidel.

V současné době je v Táboře nasazováno na linky MHD 20 klimatizovaných autobusů. Jejich seznam a nasazení na linky naleznete na konci článku.

Podle čeho jsou tyto autobusy nasazovány na konkrétní linky?

Pro odpověď na tuto otázku je třeba rozdělit si vozidla do dvou kategorií. První tvoří vozidla standartní délky (10,5 nebo 12 m). Druhou pak kloubové vozy a minibusy.

V případě autobusů standartní délky je způsob přidělování naprosto jednoduchý. Vozidla jsou přidělována jako nová místo většinou nejstarších vozů. Podle toho, kde se tato vozidla nacházela jsou nyní nasazovány klimatizované vozy. Podstatným faktorem je řidič, který má vůz přidělen, pokud dojde mezi řidiči k výměně směn, jsou pak logicky prohozeny i vozy. Vliv má dále i prázdninový provoz a s ním zrušení některých pořadí. Tak se některé vozy dostávají na jiné linky.

U zbylých vozidel je situace odlišná. Jak kloubové vozy tak minibusy střídají svá pořadí. Vozidla jsou vázána na posádku. A podle toho, kteří řidiči jezdí na jakém pořadí, jsou vozidla nasazována.

Jak poznám autobus s klimatizací?

Na to bohužel neexistuje jednoduchá odpověď. Obecně lze poznat klimatizovaný autobus podle samolepek na oknech, které na tuto skutečnost upozorňují. Nicméně ne všechna vozidla s klimatizací mají toto označení na oknech. Například z klimatizovaných minibusů ji nemá ani jeden.

Obecně lze říci, že klimatizované jsou všechny 12 a 18 metrové Urbanwaye. Kratší Iveco Urbanway 10,5 i všechny Solarisy s klimatizací označení mají. U minibusů pak lze konstatovat, že s klimatizací jsou obě Rošera a jediná Dekstra, tj. všechny novější/ bílé minibusy.

Proč mám pocit, že klimatizace nefunguje, respektive funguje špatně?

Existuje více faktorů, které ovlivňují efektivitu klimatizace.

Tím prvním, který může ovlivnit každý z nás, je otevření okének. Pokud jsou ve vozidle neustále otevírána okna, dochází ke snižování účinku klimatizace. Ostatně na to upozorňují i samolepky na oknech těchto vozidel.

Druhým faktorem je povaha provozu. Kdy v městském provozu vozidlo otevírá každé cca 2 minuty dveře na zastávce. Z okolí se tím do vozidla dostává teplý vzduch.

V neposlední řadě je ve vozidle umístěn motor, který je teplý a jak tak zdrojem tepla. S ohledem na výkon klimatizace pak ještě záleží na počtu cestujících ve voze.

Proč je klimatizovaných autobusů tak málo?

Zdánlivě to vypadá, že se s klimatizací nakupují pouze některá vozidla. Není tomu tak. První klimatizovaný autobus byl dodán v roce 2013 . Od roku 2014 jsou pak všechna vozidla s vyjímkou prvního vozu Urbanway 10,5  dodávána s klimatizací.

Zdánlivě nízký počet vozů s klimatizací je dán postupnou obnovou vozového parku, kdy navíc v roce 2017 nebyl zakoupen jediný nový vůz z důvodu výběrového řízení na doprace.(Minibus z roku 2017 měl být dodán ještě v předchozím roce.) V souvislosti s novou smlouvou na prvozování MHD platnou od 1.1.2019 došlo na konci roku 2018 k rozsáhlé obnově vozového praku, kdy bylo nasazeno postupně 12 nových vozidel s klimatizací. V letošním roce i následujících letech bude docházet k další obnově vozového parku a klimatizovaná vozidla tak budou i nadále přibývat.

Na závěr je ještě nutné zdůraznit, že autobusů běžně nasazovaných na linky MHD je celkem 37 a 20 z nich je klimatizovaných. Z toho plyne, že klimatizovaných je již 54% vozidel.

Přehled klimatizovaných vozidel a jejich nasazování na linky

SPZ Typ vozidla Linky, na které je nasazováno
6C2 1484 Solaris Urbino 18 CNG 11,13,16 a 17 (Kloubové linky)
6C8 4403 Solaris Urbino 12 CNG 30, 40
6C8 5038 Iveco First FCLLI 20,21,30,31,40,60,61 (minibusová pořadí)
7C1 0851 Iveco Urbanway 10,5 CNG 10,11,16,17
7C1 0852 Solaris Urbino 12 CNG 30
7C4 0063 Solaris Urbino 18 CNG 11,13,16 a 17 (Kloubové linky)
7C4 0179 Iveco Urbanway 12 CNG 10,30
7C4 0780 Iveco First FCLEI 20,21,30,31,40,60,61 (minibusová pořadí)
8C1 0173 Iveco Urbanway 12 CNG 10,30
8C1 0174 Iveco Urbanway 12 CNG 10,30
8C1 0175 Iveco Urbanway 12 CNG 10,50
8C1 0176 Iveco Urbanway 12 CNG 10,12,14
8C4 4236 Iveco Urbanway 12 CNG 10,20,30,50
8C4 4237 Iveco Urbanway 12 CNG 10,30
8C4 3941 Iveco Urbanway 18 CNG 11,13,16 a 17 (Kloubové linky)
8C4 3942 Iveco Urbanway 18 CNG 11,13,16 a 17 (Kloubové linky)
8C1 0177 Iveco Urbanway 18 CNG 11,13,16 a 17 (Kloubové linky)
8C4 4225 Iveco Crossway LE CITY 12M NP 10,20,21,50
8C4 4237 Iveco Crossway LE CITY 12M NP 10 (několik spojů v dopoledních hodinách)
8C4 4232 Dekstra LF 38 CNG 20,21,30,31,40,60,61 (minibusová pořadí)

 

Vytvořeno dne: 2019-06-23 / Upraveno dne: 2019-06-25