MHDTAB.CZ - MHD v Táboře

Klimatizované autobusy 2018

V současných letních dnech se stále více probíraným tématem stává klimatizace v MHD. V následujících řádkách se pokusíme přiblížit tento problém s ohledem na Táborskou MHD.

V současné době bychom v Táboře napočítali 8 klimatizovaných autobusů. Jejich seznam a nasazení na linky naleznete na konci článku.

Podle čeho jsou tyto autobusy nasazovány na konkrétní linky?

Pro odpověď na tuto otázku je třeba rozdělit si vozidla do dvou kategorií. První tvoří vozidla standartní délky (10,5 nebo 12 m). Druhou pak kloubové vozy a minibusy.

V případě autobusů standartní délky je způsob přidělování naprosto jednoduchý. Vozidla byla přidělována jako nová místo povětšinou nejstarších vozů. Podle toho, kde se tato vozidla nacházela jsou nyní nasazovány klimatizované vozy. Podstatným faktorem je řidič, který má vůz přidělen, pokud dojde mezi řidiči k výměně směn, jsou pak logicky prohozeny i vozy. Vliv má dále i prázdninový provoz a s ním zrušení některých pořadí. Tak se některé vozy dostávají na jiné linky.

U zbylých vozidel je situace odlišná. Jak kloubové vozy tak minibusy střídají svá pořadí. Vozidla jsou vázána na posádku. A podle toho, kteří řidiči jezdí na jakém pořadí, jsou vozidla nasazována.

Proč mám pocit, že klimatizace nefunguje, respektive funguje špatně?

Existuje více faktorů, které ovlivňují efektivitu klimatizace.

Tím prvním, který může ovlivnit každý z nás, je otevření okének. Pokud jsou ve vozidle neustále otevírána okna, dochází ke snižování účinku klimatizace. Ostatně na to upozorňují i samolepky na oknech těchto vozidel.

Druhým faktorem je povaha provozu. Kdy v městském provozu vozidlo otevírá každé cca 2 minuty dveře na zastávce. Z okolí se tím do vozidla dostává teplý vzduch.

V neposlední řadě je ve vozidle umístěn motor, který je teplý a jak tak zdrojem tepla. S ohledem na výkon klimatizace pak ještě záleží na počtu cestujících ve voze.

Proč je klimatizovaných autobusů tak málo?

Zdánlivě to vypadá, že se s klimatizací nakupují pouze některá vozidla. Není tomu tak. První klimatizovaný autobus byl dodán v roce 2013 . Od roku 2014 jsou pak všechna vozidla s vyjímkou prvního vozu Urbanway 10,5  dodávány s klimatizací.

Zdánlivě nízký počet vozů s klimatizací je dán postupnou obnovou vozového parku, kdy navíc od roku 2017 nebyl zakoupen jediný nový vůz z důvodu výběrového řízení na doprace.(Minibus z roku 2017 měl být dodán ještě v předchozím roce.) S ohledem na požadavky v nové smlouvě na provozování MHD lze očekávat v nejbližších letech rozsáhlejší obnovu vozového parku, kdy u všech nově dodaných vozidel bude klimatizace.

Přehled klimatizovaných vozidel a jejich nasazování na linky

SPZ Typ vozidla Linky, na které je nasazováno
6C2 1484 Solaris Urbino 18 CNG 11,13,16 a 17 (Kloubové linky)
6C8 4403 Solaris Urbino 12 CNG 50, 40(pouze školní spoj - o prázdninách nejezdí)
6C8 5038 Iveco First FCLLI 20,21,30,31,40,60,61 (minibusová pořadí)
7C1 0851 Iveco Urbanway 10,5 CNG 10,11,16,17
7C1 0852 Solaris Urbino 12 CNG 30
7C4 0063 Solaris Urbino 18 CNG 11,13,16 a 17 (Kloubové linky)
7C4 0179 Iveco Urbanway 12 CNG 10,30 (O prázdninách nasazován častěji na linku 30)
7C4 0780 Iveco First FCLEI 20,21,30,31,40,60,61 (minibusová pořadí)

 

Vytvořeno dne: 2018-08-08 / Upraveno dne: 2018-08-11